Regulamin sklepu

1. Płatności mogą być przyjmowane za pośrednictwem przelewów, wiadomości SMS premium lub PayPal.
2. Pośrednikiem w przelewach oraz płatnościach SMS jest firma CashBill. W przypadku problemów z otrzymaniem kodu SMS po wysłaniu wiadomości lub problemu z przelewem, prosimy o złożenie reklamacji tutaj. W innych przypadkach, takich jak brak aktywacji usługi po zapłaceniu, prosimy o bezpośredni kontakt na e-mail platnosci@kyku.eu.
3. Blokada konta w grze na wynik złamania Regulaminu Serwera nie uprawnia do reklamacji wcześniej zakupionych rang/przedmiotów.
4. Uzytkownik korzystajacy z serwisu SMS (uslugi SMS premium rate) wyraza zgode na przetwarzanie danych(w tym numeru telefonu) przez operatora serwisu. Uslugodawca zobowiazuje sie do niewykorzystywania numerow telefonow w celach komercyjnych, w tym reklamowych.
Numery telefonow powiazane z zamowionymi kodami SMS sa przetwarzane jedynie w zakresie niezbednym dla prawidlowej realizacji uslugi, w tym rozpatrzania reklamacji.
Ponadto, w przypadku nieuczciwej reklamacji wcześniej otrzymanych rang/przedmiotów Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta gracza do wyjaśnienia.

Dane właściciela serwisu:
Coderaser sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Warszawska 18b / 44, 35-205 Rzeszów,
KRS: 0000639050
NIP: 5170377019
REGON: 36547625700000
Kapitał zakładowy: 6 000,00 zł
Kontakt: platnosci@kyku.eu

Regulamin G2A Pay (Umowa licencyjna Użytkownika (EULA))

Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony. W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA. Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne. W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres platnosci@kyku.eu Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com. W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem.

Status serwera

Status: 65/500

Postęp dotacji

Za wszystkie zakupy dziękujemy!

Ostatnie zakupy

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage